Slide 1 of 1

Stomnät, etablering

Visar hela terrängen digitalt.

Stomnät, etablering

Visar hela terrängen digitalt.

Stomnät, etablering

Visar hela terrängen digitalt.

Ett stomnät används vid mätarbeten av till exempel vägar, anläggningar och hus. Ett stomnät är ett nät av punkter som bestäms genom beräkning av avstånd, höjdskillnader och vinklar.
Ett välgjort stomnät är en förutsättning för en lyckad entreprenad, oavsett det gäller vägar, broar, eller järnväg.
Liljedal Geodesi har stor erfarenhet av stomnät och kan hjälpa er med detta.

Exempel:

  • Vägar
  • Flygplatser
  • Broar