Slide 1 of 1

Sjömätning

Hur ser sjöbottnen ut?

Sjömätning

Hur ser sjöbottnen ut?

Sjömätning

Hur ser sjöbottnen ut?

En sjömätning ger en karta över sjöbotten, och kan behövas inför en muddring eller utläggning av sjökabel. Den kan även användas för att ge en bottenkarta över hamnar eller undersöka skredrisker i slänter.