Slide 1 of 1

Projektplanering

Vi hjälper dig hela vägen, från planering till färdigt projekt.

Projektplanering

Vi hjälper dig hela vägen, från planering till färdigt projekt.

Projektplanering

Vi hjälper dig hela vägen, från planering till färdigt projekt.

Liljedal Geodesi hjälper dig att planera alla mätningar ditt projekt behöver. Tillsammans med dig går vi igenom:
Projektets omfattning > Organisation > Tider och avstämningar > Dokumenthantering > Riskhantering > Styrning > Kontroll & Uppföljning > Överlämning och slutleverans.