Slide 1 of 1

Maskinstyrning

Gör uppdraget tydligare och mer kostnadseffektivt.

Maskinstyrning

Gör uppdraget tydligare och mer kostnadseffektivt.

Maskinstyrning

Gör uppdraget tydligare och mer kostnadseffektivt.

Maskinstyrning är ett hjälpmedel för maskinförare och entreprenörer. Med hjälp av en 3D-modell av en planerad grävning eller schakt blir uppdraget tydligare och arbetet mer effektivt. Det sparar kostnader.
Liljedal Geodesi har gedigen erfarenhet av maskinstyrning. Vår utrustning är märkesoberoende och vi hjälper till hela vägen, från att omvandla ritningar till 3D-modeller till installation av 3D-modellen i maskinen.