Slide 1 of 1

Mängdningsarbeten och mängdreglering

Rätt volym - rätt ekonomi - rätt ersättning.

Mängdningsarbeten och mängdreglering

Rätt volym - rätt ekonomi - rätt ersättning.

Mängdningsarbeten och mängdreglering

Rätt volym - rätt ekonomi - rätt ersättning.

Att veta hur stor mängd material som behöver fyllas eller flyttas är en viktig del för att kunna budgetera ett projekt. Liljedal Geodesi gör volymberäkningar enligt AMA och MER, för allt från mindre projekt till mycket omfattande entreprenadprojekt. Vi hjälper dig hela vägen.


Exempel:

  • Väg- och järnvägsprojekt
  • Anläggningsprojekt
  • Byggprojekt