Slide 1 of 1

Laserskanning

Samlar miljoner mätpunkter på kort tid

Laserskanning

Samlar miljoner mätpunkter på kort tid

Laserskanning

Samlar miljoner mätpunkter på kort tid

Laserskanning samlar in stora mängder mätpunkter på mycket kort tid. Skanning är en bra metod för att samla in mätpunkter för 3D-modeller, volymberäkningar och mycket mer.
Vi genomför skanningen och överför all data till en 3D-modell som visar objektet mycket detaljerat och med alla mått inkluderade.

Exempel:

  • Skapa 3D-modeller
  • Projekteringsunderlag
  • Volymberäkningar
  • Punktmoln