Slide 1 of 1

Inmätning/Utsättning

Förutsättningen för ett lyckat byggprojekt.

Inmätning/Utsättning

Förutsättningen för ett lyckat byggprojekt.

Inmätning/Utsättning

Förutsättningen för ett lyckat byggprojekt.

Liljedal Geodesi kan planera alla mätningar ditt projekt behöver, från planeringen av projektet tills ditt projekt står färdigt. Med över tjugofem år i branschen och mycket kompetent personal är vårt mål att alltid leverera korrekta underlag, i tid. Vi avgör tillsammans med dig vilken mätmetod som passar bäst för ditt uppdrag.

Exempel:

  • Vägar
  • Broar
  • Anläggningar
  • Markarbeten
  • Husbyggnad