Slide 1 of 1

Drönare / UAS

När du ska mäta större områden eller i utmanande terräng.

Drönare / UAS

När du ska mäta större områden eller i utmanande terräng.

Drönare / UAS

När du ska mäta större områden eller i utmanande terräng.

Med en drönare (även kallad UAS, Unmanned Aircraft System) kan vi göra kostnadseffektiva inmätningar från luften. Bilderna från drönaren överförs till ett 3D-punktmoln som kan användas för planering, volymberäkning, avstämning mot produktion med mera. Drönare passar för mycket: Större områden, utmanande terräng eller när en bro eller ett tak ska inventeras.
Vi avgör tillsammans med dig vilken mätmetod som passar bäst för ditt uppdrag.

Exempel:

  • Inventering av tak och broar
  • Underlag för projektering
  • Relationsinmätningar
  • Mängdregleringsunderlag
  • 3D-modeller